Reiki

Reiki kökleri çok eskilere dayanan kişisel gelişimi de içeren bir şifa tekniğidir. “Evrensel Yaşam Gücü” anlamında Japonca bir sözcüktür. REİ: “Evrensel” demektir. Tanrısal bilgelik, yüksek benliğimizden gelen bilgi, ruhsal bilgelik. Kİ: “Yaşam Enerjisi” veya “Yaşam Gücü” anlamındadır. Çince CHİ, Sanskritçe'de PRANA olarak geçer. “Ki” enerjisi her canlıda olup evrenin en temel enerjisidir.

Devamını Oku

Reiki enerjisi içimizde doğuştan var olanı yeniden hatırlamadır. Bedenimizin ağrıyan bir yerine ellerimizi koymak doğal bir içgüdüdür ve temelinde o bölgeyi şifalandırmak vardır. Reiki enerjisi tümüyle pozitif enerji kullanım yöntemidir. En çok bilinen şifa formlarından biridir. Koşullar ne olursa olsun hiçbir canlıya zarar vermez. Reiki doğaüstü değil, doğal bir enerjidir. Reiki enerji frekansı koşulsuz sevginin, iyileştirici gücün, ışığın titreşimlerini içeren bilinçli bir şifanın enerjisidir.

Reiki Ne İşe Yarar?

Reiki İçimizdeki gerçek “BEN”e doğru giden bir yolculuktur.

Günlük yaşamımızda yaşadığımız olaylar, bilincimizin ürettiği düşünceler bizi duygusal alanımıza yönlendirir. Beden bu duygulara göre pozitif veya negatif titreşir. Kişi bu titreşimlerin fiziksel ve ruhsal sonuçlarını olumlu ya da olumsuz olarak yaşar. Yaşadığımız anda biz bunları hastalıklar ya da ruhsal problemler olarak değerlendiririz. Oysaki olan şey beden frekansımızın değişmesidir. Reiki uygulamaları bu frekansları olumlu yönde değiştirerek bizim hastalık olarak kabul ettiğimiz enerji frekanslarını değiştirerek hem zihinsel hem de fiziksel nedenlerin şifalanmasına yardım eder. Farkındalık duygusu gelişir. Gelişen farkındalık ile kişiye pozitif bakış açısı kazandırır ve kişiyi pozitif bir değişim sürecine alarak bütünsel alanda dengeler.

Reiki Nelere İyi gelir?

Reiki’yi yaşamımızın her alanında kendimize ve başkalarına kullanabiliriz.

 • Bedeni besleyerek, iyileşmeyi ve şifayı hızlandırır.
 • Reiki ağrıları azaltır,
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir,
 • Kişiye enerji ve canlılık verir.
 • Reiki stresi azaltır, kişileri rahatlatır.
 • Kişiyi bağımlılıklardan uzaklaştırır.
 • Depresyon ve anksiyeteye iyi gelir.
 • Kişiler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine yardımcı olur.
 • Olayların daha olumlu yönde ilerlemesine ve pozitif bakış açısına yardımcı olur.

Reiki Enerjisi Nerelerde Kullanılır?

 • Yiyeceklere, içeceklere uygulanır ve faydalarını güçlendirir.
 • İlaçların etkilerini kuvvetlendirerek, yan etkilerin azalmasına yardımcı olur.
 • Reiki hayvanların ve bitkilerin tedavilerinde de kullanılır. Hayvanların başından kuyruğuna doğru uygulanır. Aslında uygulamaya başladığınız anda, hayvanlar ellerinizin kalmasını istediği bölgede sakin ve sessizce kalarak arzusunu dile getirir. Eğer kalkıp giderse uygulama kesilir.
 • Bitkilere uygulanır.
 • Hamilelere de Reiki enerjisini rahatlıkla verebiliriz. Bu bebeğin daha huzurlu ve mutlu olmasını sağlayarak, hayata onu güvenle bağlar.
 • Doğal taşlara da Reiki enerjisi vermek suretiyle taşların pozitif enerji ile dolmasını sağlayabiliriz.
 • Reiki mekan enerjisini arındırmak ve şifalandırmak için kullanılır.

Reiki’yi Kimler Yapabilir?

Reiki herkeste var olan enerjinin pozitif bir enerji alanında aktive edilmesidir ve özel bir yetenek gerektirmez. İlgisi, merakı olan, öğrenmek isteyen herkes yapabilir. Çalıştıkça enerji ve algılar daha da güçlenir.

Reiki Nasıl Öğrenilir?

Reiki kendinize seçtiğiniz bir Reiki Master (Reiki Uzmanı) tarafından verilen eğitim ve inisiyasyon (el verme) ile öğrenilir.

Reiki Aşamaları Nelerdir?

Usui Reiki 4 Aşamadan oluşur.

Reiki 1. aşamada fiziksel beden üzerinde calışılır.

Reiki 2. aşamada mekan ve zaman kavramının ötesinde bilinç ve bilinçaltı çalışmaları yapılarak uzaktan şifa yöntemi ve mekan temizleme yöntemi öğrenilir. Bu aşamada sembollerle çalışmaya başlanır ve 3 Usui Reiki Sembolü öğrenilir.

Reiki 3A aşamasında Master seviyeye ulaşılır ve enerji ferkansı daha yüksek seviyede çalışmaya başlar ve master sembolüyle ruhsal boyutta çalışmalar yapılır.

Reiki 3B aşamasında ise Master Teacher aşamasıdır. Ve sizde artık Reiki Öğretmeni olarak inisiyasyon yapabilir ve eğitimler verebilirsiniz.

Reiki Seansı Nasıl Yapılır?

Reiki seansında minumum 1 saatlik terapi yapılır. Reiki Kişinin ihtiyacı doğrultusunda yönlendirebileceği gibi kişinin herhangi bir özel talebi olmaksızın fiziksel, zihinsel ve ruhsal bedeni üzerinde bütünsel bir çalışma yapılır.

Reiki Kullanılmasında Dikkat Edilecek Durumlar?

Kırık-çıkık vakalarında kemikler bir doktor tarafından yerleştirilene kadar lokal Reiki verilmemelidir. Açık yaralarda da Reiki direk yara üzerine uygulanmamalıdır. Kalp hastalarında ve kalp pili olan kişilerde eller kalp üzerine konularak uygulama yapılmaz.

Reiki Ne Değildir?

Dini bir öğreti değildir, hiçbir dine ait değildir, hiçbir dine hizmet etmez. Tarikat değildir, hiçbir inanca ters düşmez. Tıbbın yerine geçmez. Reiki’ye “Alternatif Tıp” demek doğru değildir. Reiki enerjisi tıbbın yanında yer alır ve iyileşme sürecini hızlandırır. Reiki ile amaç teşhis koymak değildir.

Usui Reiki Nedir? Reikiyi Kim Bulmuştur?

Dr Mikao Usui (1865-1926) Dr Chujiro Hayashi (1873-1941) Madame Takata (1900-1980) Reiki yaklaşık olarak M.Ö 5000 yıllarında Tibet uygarlığında şifa vermek için kullanılan bir yöntemdi. Tibet ezoterik uygulamaların en önemli merkezlerinden biri olarak tarihte yer almış ve günümüzde de kısmen bu özelliğini koruyan bir bölgedir. Daha sonra Reiki uygulaması bir öğreti olarak tarihte yer almış ancak bu konuda eğitim alan özel kişilerce kullanılmış ve kapalı bir dünyada yaşamıştır. Ancak 1900 yılların başlarında Japon bir rahip olan Mikao Usui tarafından yeniden keşfedilmiştir. Usui uzun yıllar Çeşitli dinleri incelemiş, özellikle Buda, Hz. İsa ve diğer büyük öğretmenler tarafından gerçekleştirilen şifa olayları üzerinde çok durmuştur. Bu konuyla ilgili merak ve araştırmalar sonucunda hem doğu hem de batı dünyasında yıllarca seyahat edip doğal yönlerden şifa metotlarını araştırmıştır.

Daha sonra Budist rahip olmaya karar vermiş ve Zen Budizm’i eğitimi almıştır. Sorularına cevap bulabilmek umuduyla, 1914 yılında çocukken eğitim gördüğü Japonya’da Kyoto yakınlarında kutsal kabul edilen Kurama Dağına çıkmıştır.21 günlük bir meditasyon süreci sonunda bu enerji ona gelmiştir. Usui bu enerjiyi kendisinin ve yakınlarının üzerinde uyguladı. 1922 yılında da Tokyo’da “Usui Reiki Ryoho Gakkai” i (Usui Reikisi ile Şifa yeri) kurdu. Bu şifa yöntemlerini Usui yalnızca uygulamakla kalmamış, birçok kişiye de öğretmiştir.

Usui Reiki’nin Yayılışı

Usui, 1923’te Tokyo’ya büyük zarar veren Kanto depremi sırasında insanlara yardım amacıyla çok yoğun çalışmıştır. Yeni klinikler kurmuş, ülkesinin diğer bölgelerine giderek Reiki sistemini tanıtmış ve uygulamıştır. Usui, bu seyahatlerinden biri esnasında, 1926 yılında yaşama veda etmiştir.

Ölümünden sonra bu organizasyonun liderliği devam ettirilmiştir ve halen Japonya’da işlevini sürdürmektedir. Usui’nin öğrencilerinden biri, Fizik Profesörü Chujiro Hayashi, Gakkai’den ayrılarak Reiki kliniği kurdu. 1938 yılında bu sistemi Hawaii’ye götürerek buradaki öğrencisi Hawayo Takata’yı öğretmenliğe inisiye etmiştir. Takata, Reiki’nin batıda yayılmasına neden olan kişidir. Bayan Takata vefat ettiği 1980 yılına kadar 22 Reiki üstadı yetiştirmiştir. Bayan Takata yerini, eğittiği torunu Phylis Furumoto’ya bırakmıştır. Batıdaki Reiki pratisyenlerinin büyük çoğunluğu bu yirmi iki kişinin öğrencileridir ve hepsi Takata’ya, Hayashi’ye ve Usui’ye bağlıdırlar.

Reiki günümüzde de batı kültürü tarafından benimsenmiş ve dünyada milyonlarca insan tarafından kullanılan bir şifa yöntemidir. Batıda birçok Reiki kliniği bulunmaktadır. Faydasının çok açık olması ve şifa etkisinin gözle görülebilir olması Reiki uygulayıcılarının sayısının her gün artmasında çok önemli etkenlerden biridir.

Three Dose

Bilinçaltının aynı anda üç farklı enerji ile bir olup anda dönüşümü!

Aile Dizimi

Detaylar

Tarot Koçluk

Detaylar

Kuantum Dokunuş

Detaylar

Yaşam Koçluğu

Detaylar

Hipnoz

Detaylar

Aile Danışmanlığı

Detaylar

Access Bars

Detaylar

Bioenerji

Detaylar

Rasheeba

Detaylar

Kundalini

Detaylar

SİZ İSTERSENİZ OLUR!

Değişmek, dönüşmek ve dönüştürmek elimizde...